Önskemål om öppna data från Örebro kommun

Örebro kommun publicerar en hel del öppna data på orebro.se/psidata. Vi vill gärna skapa öppna data som du vill ha, om du har ett önskemål om ny öppna data så gör ett inlägg här.

Feedback- och kunskapsbas